• Plavci SPORT CLUB Senec sa zúčastnili pretekov „Pohár priateľstva“
  • Richard Schwartz – ocenenie
  • 25.- 26.5.2019 sa  SPORT CLUB Senec zúčastnili „Slovenského pohára žiakov“
  • Majstrovstvá Slovenskej Republiky v plávaní s plutvami
  • SPORT CLUB Senec druhý najúspešnejší klub Slovenskej Republiky

Športové poukazy

Milí rodičia, máte možnosť uplatniť si športové poukazy na dieťa máte od 1. januára 2020 (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, nadobúda účinnosť 1. januára 2020).

Read More >>

Richard Schwartz – ocenenie

Športovec za rok 2018 získal ocenenie za skvelé výsledky v plávaní náš Richard Schwartz.❤ Sme hrdí na teba Rišo, želáme veľa ďalších úspechov trénerka Hofericová

Read More >>