Kontakt

SPORT CLUB Senec
Lichnerova 38
903 01 Senec

IČO: 36075124
DIČ: 2120125645
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
č.ú.: SK08 1100 0000 0029 4701 0710

Registrácia: MVSR č. s.: VVS/1-900/90-23608

č.ú.: SK62 1100 0000 0029 4903 9269
(účet pre príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR alebo prostriedkov z EÚ)
web: www.scsenec.sk
e-mail: info@scsenec.sk
Tel.: e-mail:  e-mail:
František Gábriš – predseda štatutár +421 905 245 636 info@scsenec.sk hadzana@scsenec.sk
Ing. Peter Handrlica – tajomník štatutár +421 903 461 588 info@scsenec.sk peter.handrlica@gmail.com
František Gábriš – predseda hádzanárskeho oddielu
– tréner hádzanárskeho oddielu
+421 905 245 636 info@scsenec.sk hadzana@scsenec.sk
Nora Csukaová – tréner hádzanárskeho oddielu +421 910 623 822 hadzana@scsenec.sk noracsukaova@gmail.com
Denisa Bánoczka – tréner hádzanárskeho oddielu +421 914 103 852 hadzana@scsenec.sk denisabanoczka@gmail.com
Ivana Hofericová – predseda plaveckého oddielu
– tréner plaveckého oddielu
+421 949 601 802 skpsc@scsenec.sk skpsenec@gmail.com
Martina Szabóová – predseda potápačského oddielu
– tréner plávania s plutvami
+421 903 531 574 ppsc@scsenec.sk m.szaboova@gmail.com
Lenka Halenkovičová – tréner plávania s plutvami +421 948 466 565 ppsc@scsenec.sk
Vladimír Lysičan – predseda oddielu ľadových medveďov +421 918 301 526 medvede@scsenec.sk vlado.lysican@gmail.com