Dokumenty

Vyhlásenie – tlačivo na darovanie 2% SPORT CLUB Senec
Čestné vyhlásenie účastníka podujatia – COVID-19
Darovacia zmluva NIKÉ, spol. s r.o.
Členská schôdza – 11.01.2020
Stanovy – 11.01.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SZH – 2020
Zmluva č.2019/CTM/06 – ZPS SCSC – 2019
Zmluva č.2019/23/06/15% – ŠMsP – ZPS SCSC – 2019
Informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletého člena
Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa – zahraničie
Zaväzná prihláška
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
Zmluva č. 049_19_02 – dotacie Mesto Senec
Zápisnica z členskej schôdze – 21.2.2019
Zmluva o zabezpečení podujatia SPF č. 13/2019/O-MSR
Zmluva o zabezpečení podujatia SPF č. 6/2019/O-MSR
Zmluva č. 110151/15%ŠMsP/SCSC/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
Zmluva o zabezpečení podujatia SPF č. 1/2019/O-MSR
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – 2018
Zmluva o sponzorstve
Darovacia zmluva
Zmluva o dotácii ZPS – 2018
Zmluva o dotácii – 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SZH – 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SZH – 2017
Zmluva o dotácii BSK – 2017
Zmluva o dotácii – 2017
Zmluva o dotácii – 2016
Zmluva o reklame
Darovacia zmluva
Členská schôdza 01.07.2016 – zápisnica
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby
Zásady ochrany osobných údajov – GDPR