Športové poukazy

Milí rodičia, 
máte možnosť uplatniť si športové poukazy na dieťa máte od 1. januára 2020 (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, nadobúda účinnosť 1. januára 2020).

– Bez odvodov a daní pre zamestnanca aj zamestnávateľa/živnostníka.
– Príspevok zamestnávateľa je na báze dobrovoľnosti.
– Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 2 roky.
– Dieťa je členom športovej organizácie najmenej pol roka pred žiadosťou o príspevok.
– Príspevok na športovú činnosť bude max. do výšky 500 €, z toho 55 % (275 €) prispieva zamestnávateľ a 45 % zamestnanec (225 €).
– Príspevok na dieťa do 18 rokov, registrované v športovej organizácii v rámci Slovenska.

Príspevok je možné použiť výhradne na športovú činnosť dieťaťa pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. Register právnických osôb v športe, kde je možné príspevok na športovú činnosť dieťaťa uplatniť, nájdete na Slovenskom športovom portáli. Naši tréneri sú športoví odborníci a klub je športová organizácia zapísaná v registri.

Žiadosť: Žiadosť o poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa 

Žiadosť nám zašlite na : info@scsenec.sk

Do 14 dní bude spracovaná a bude Vám zaslané potvrdenie o preukázaní výdavkov na športovú činnosť dieťaťa.