Športové poukazy

Milí rodičia, máte možnosť uplatniť si športové poukazy na dieťa máte od 1. januára 2020 (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, nadobúda účinnosť 1. januára 2020).

1. decembra 2020
Read More >>

Richard Schwartz – ocenenie

23. júla 2019

Športovec za rok 2018 získal ocenenie za skvelé výsledky v plávaní náš Richard Schwartz.❤ Sme hrdí na teba Rišo, želáme veľa ďalších úspechov trénerka Hofericová

Read More >>