Platby 2019/2020

Cenník platný od : 1.9.2019

Tréningy:
1 x do týždňa je mesačný paušál 42 € – základné, hobby plávanie,
2 x do týždňa je mesačný paušál 72 € – základné, hobby plávanie, výkonnostná skupina I
3 x do týždňa je mesačný paušál 85 € – Výkonnostné skupiny II, III, IV, V
4 x do týždňa je mesačný paušál 100 € – Výkonnostné skupiny II, III, IV, V

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
číslo účtu: SK08 1100 0000 0029 4701 0710
variabilný symbol: 2000

Úhradu je potrebné zrealizovať do 15. dňa v mesiaci a poslať mi potvrdenie o úhrade na email : m.szaboova@gmail.com