Športové poukazy

Milí rodičia, máte možnosť uplatniť si športové poukazy na dieťa máte od 1. januára 2020 (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, nadobúda účinnosť 1. januára 2020).

1. decembra 2020
Read More >>