DARUJTE NÁM 2% resp. 3% Z VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia,
Touto cestou chceme osloviť a poprosiť svojich členov, priaznivcov a fanúšikov plaveckého športu so žiadosťou o podporu činnosti plaveckého oddiel SPORT CLUB Senec.

Aj vďaka podpore daňovníkov, ktorí nám v roku 2019 poukázali podiel zaplatenej dane, sme mohli pomôcť našim plavcom formou úhrady štartovného za Majstrovstvá SR a nakúpiť materiálno-technické vybavenie športovcom a športovým odborníkom, súvisiace s každodenným tréningovým procesom.PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov a DARUJTE NÁM 2% resp. 3% Z VAŠICH DANÍ.

Aj vďaka tejto podpore fungujeme. V tomto roku by sme chceli všetkých našich športovcov vybaviť klubovým ošatením (plavecké čiapky s logom klubu, klubové tričká, šortky a mikiny). Patríme k najväčším plaveckým klubom na Slovensku vieme, že vyzbierať takúto sumu nebude vôbec jednoduché. Spoločne to môžeme dokázať. V mene všetkých plavcov a trénerov vopred ĎAKUJEME 🙂

UPOZORNENIE !
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmu v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba alebo právnická osoba poukázať našej športovej organizácii SPORT CLUB Senec 2% zo zaplatenej dane z príjmu.
Uvedenú čiastku fyzická osoba – podnikateľ poukáže v rámci daňového priznania pre rok 2019 v časti XII. ODDIELU, právnická osoba poukáže v rámci daňového priznania pre rok 2019 v časti IV. Zamestnanci tento podiel môžu poukázať na základe vyhlásenia, ktoré mu vystaví zamestnávateľ najneskoršie do 30. 4. 2020.

Pre túto možnosť Vám poskytujeme nasledovné údaje:
IČO: 36075124
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: SPORT CLUB Senec
Ulica: Lichnerova
Číslo: 38
Obec: Senec
PSČ: 903 01