Plavci SPORT CLUB Senec sa zúčastnili pretekov „Pohár priateľstva“

Plavci SPORT CLUB Senec sa zúčastnili pretekov v Rimavskej Sobote v dňoch 9.-10.3.2019 “ Pohár priateľstva“. 
Dosiahli krásne osobáky, získali medaile, najmladší prekonali svoje osobne rekordy, utužili si kamarátstvo a boli sme jeden tím.

Malí plavci doniesli domov:
Bronz – štafeta 4 x 25m VS
Richard Schwartz sa prebojoval do finále 100VS a 100 motýlik. Vo finále 100m motýlik zabojoval získal zlato, na 100m VS získal bronz.
Statočne bojoval a na druhý deň , kde získal na 200VS bronz a na 100m prsia bronz.

Všetkým srdečne blahoželáme, trénerky Iva a Andrea