Ospravedlnenie

Vážená slečna Rebecca Waschinová,

na zasadnutí členskej schôdze dňa 8.11.2018 došlo k prehodnoteniu dôvodov Vášho vylúčenia zo SPORT CLUB Senec a na základe nových skutočností, ktoré vyšli najavo počas riešenia interného sporu medzi klubom a p. Waschinovou (Vašim zákonným zástupcom) a členská schôdza s okamžitou platnosťou ruší Vaše vylúčenie zo SPORT CLUB Senec, nakoľko sa nepreukázali žiadne dôvody vylúčenia.

Na základe vyššie uvedeného prijmite naše úprimné ospravedlnenie za vzniknutú situáciu.

V prípade, že by ste prejavili záujem pokračovať s plutvovým plávaním v našom klube, kontaktujte tajomníka alebo predsedu klubu na mail info@scsenec.sk alebo zašlite prosím oznámenie o ukončení členstva v SPORT CLUB Senec, prípadne zvoľte postup v zmysle prestupového poriadku Zväzu potápačov Slovenska.

S pozdravom
SPORT CLUB Senec