Platby 2018/2019

Cenník platný od : 1.9.2018

Tréningy:
1 x do týždňa je mesačný paušál 32 € – základné, hobby plávanie,
2 x do týždňa je mesačný paušál 62 € – základné, hobby plávanie, výkonnostná skupina I
3 x do týždňa je mesačný paušál 75 € – Výkonnostné skupiny II, III, IV, V
4 x do týždňa je mesačný paušál 87 € – Výkonnostné skupiny II, III, IV, V
5 x do týždňa je mesačný paušál 90 € – Výkonnostné skupiny II, III, IV, V

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
číslo účtu: SK08 1100 0000 0029 4701 0710
variabilný symbol: 1000