Registrácia

    Do 30.9.2018 je nutné odovzdať vytlačený a vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov - ktorý si možete stahnuť TU

    Pre odoslanie registrácie je nutné udeliť SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY v zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov s uverejnením fotografií a informačných materiálov na webových stránkach www.scsenec.sk