Majstrovstva Slovenska v plávaní s plutvami

Náročný víkend  Majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní  našich plutvových plavcov v dňoch 14.5 – 15.5.2016 v Šali sa ukončil veľmi úspešne.

Získali sme:

Titul „Majster – ka Slovenska“
200BF muži „D“
1.miesto Matej Sninčák – Majster Slovenska

200BF ženy „ C“
1.miesto – Terézia Kučárová – Majsterka Slovenska

100 RP „ D“
1.miesto – Jakub Pankiewich – Majster Slovenska

Štafety:
4 x 100 PP muži „D“
Majstri Slovenska / A.Gabriš, J.Pankiewich, M.Kovács, O. Žec /

 

4 x 200 PP muži „C“
Majstri Slovenska / O. Žec, A. Gabriš, M. Sninčák, M. Kovacs/

4 x 100 PP muži „ C“
Majstri Slovenska / S. Gabriš, T.Kučárová, M. Szaóová, M. Sninčák /

4 x 100 PP „ E“ – Vicemajsterky Slovenska
2.miesto / T.Bollová, N.Hegyová, T.Schwartzová, B.Čintalanová

Nominovaní plavci reprezentovali SPORT CLUB Senec perfektne. Opäť ukázali svoje kvality, bojovnosť, skrytý talent. Správali sa ako profesionáli, za čo im srdečne chceme poďakovať a hlavne zaželať veľa ďalších športových úspechov.

Vysvetlivky:

PP – plávanie s monoplutvou nad hladinou   BF – plávanie s plutvami – roznožkami RP – plávanie na nádych pod hladinou

Matej Sninčák, Terézia Kučárová, Barbora Čintalanová, Tímea Komová, Tímea Schwartzová, Adam Franek, Adrian Gábriš, Samuel Gábriš, Tamara Tringelová, Jakub Pankiewich ,Michal Kovacs, Ondrej Žec, Nella Hegyová , Tatiana Bollová , Szabóová Michaela Vám hrdo chceme poďakovať za krásnu reprezentáciu,  Vaša trénerka Martina Szábóová 

50 RP „C“
2.miesto – Terézia Kučárová
100 PP muži „C“
3.miesto – Matej Sninčák
100 PP ženy „C“
3.miesto – Terézia Kučárová
4.miesto – Michaela Szabóová
100 PP ženy „E“
5.miesto – Barbora Čintalanová
50 BF – muži „C“
2.miesto Matej Sninčák
5.miesto Ondrej Žec
50 BF ženy „C“
4.miesto – Terézia Kučárová
5.miesto Michaela Szabóová
200 PP – muži „D“
3.miesto – Matej Sninčák
4.miesto – Ondrej Žec
200 PP ženy „C“
2.miesto – Matej Sninčák
100 BF – ženy „C“
50 BF ženy „E“
3.miesto Tímea Komová
100 RP ženy „C“
2.miesto Michaela Szabóová
3.miesto Terézia Kučárová
400 PP muži „D“
4.miesto – Matej Sninčák
5.miesto – Ondrej Žec
50 PP muži „C“
5.miesto – Samuel Gábriš
50 PP muži „D“
3.miesto Matej Sninčák
5.miesto – Ondrej Žec
50 PP ženy „C“
3.miesto – Kučárová Terézia
4.miesto – Szabóová Michaela
3.miesto Terezia Kučárová
100 BF muži „ D“
400 PP muži „D“
4.miesto – Matej Sninčák
5.miesto – Ondrej Žec
50 PP muži „C“
5.miesto – Samuel Gábriš
50 PP muži „D“
3.miesto Matej Sninčák
5.miesto – Ondrej Žec
50 PP ženy „C“
3.miesto – Kučárová Terézia
4.miesto – Szabóová Michaela
50PP ženy „E“
4. miesto – Komová Tímea
5.miesto – Čintalanová Barbora
200BF muži „C“
3.miesto Gabriš Samuel

MSR 2MSR 1