Preteky Rimavská sobota 5. – 6.3.2016

Preteky Rimavská sobota 5.- 6.3.2016, účasť nášho klubu SPORT CLUB Senec bola perfektná, no samozrejme aj 7 medailový pozícií.

Ďakujem všetkým deťom za ich krásne vyplávané osobáky a umiestnenia,samozrejme trénerom za reprezentáciu klubu SPORT CLUB Senec ako aj mesta Senec.

Plavecký oddiel SPORT CLUB Senec má v Senci krátkodobú tradíciu ,teší sa obľube u širokej verejnosti aj z dôvodu, že okres Senec patrí k najrýchlejšie a najintenzívnejšie sa rozvíjajúcim okresom v Slovenskej republike.K motivácii plavcov a vytvorenia do bližšej budúcnosti najsilnejšieho plaveckého oddielu z výkonnostnými plavcami prispeli aj fundovaní tréneri, ktorí svojou profesionalitou zlepšujú výkony a naberajú postupne skvelých plavcov.

Naš tréner Adam Strieborný exceloval s výsledkami v Rimavskej Sobote dňa 5.-6.3.2016 a získal: 1 x zlato, 2x striebro.

SPORT CLUB Senec

RS Senec