Úspešný plavecký štart pre SPORT CLUB Senec

Hneď v 1.kole Ligy Mládeže a Slovenského pohára si naši plavci Bruno Berčačin, Vanesa Lacsková, Nella Hegyiová, Richard Schwartz, Timea Schwartzová, Romana Szabóová, Alexander Rekoš, vyplávali krásnych 16 umiestnení a to 7 x zlato, 3 x striebro, 6 x bronz. úspešné boli aj naše štafety, kde sme si vyplávali prvé miesto v kategorii D a druhé miesto v kategorii E.
Veľkou výzvou a zároveň aj najväčšou výhrou, i keď bez umiestnenia, bola zvládnutá 400 vka našich najmenších deti. Ste úžasní! Všetkým deťom srdečne blahoželám!