European beach handball tour Senec 2019

Kategórie:
žiaci – žiačky: narodené 2004 a mladší
Dorast – dorastenky: narodené 2002 a mladší
Muži – ženy: narodené 2001 a starší

Prípade dostatočného počtu družstiev mladších žiakov a staršieho dorastu vytvoríme pre nich kategórie.

Ubytovanie:
– bungalov a hoteli okolo jazier od 15 € do 60 € / osoba / noc
– stan 10 € / stan / noc.
Záloha na ubytovanie v bungalove je 50 €.

Stravovanie v bufete Troja

Štartovné:
– žiaci: 30 € / družstvo
– ostatný: 100 € / družstvo (zľava pre dlhodobo účinkujúcích na naších turnajoch)


European Beach Handball Tour Senec 2019

Categories:
– Youth (born after 2003)
– Juniors (born after 2001)
– Adults (born before 2002)

In case enough younger Youths and older Junior teams are found, new categories can be established.

Accommodation:
– Bungalows and nearby hotels (15 – 60 € per person per night)
– Tents (10 € per tent per night)
The bungalow deposit is 50€.

Board is at the Troja buffet.

Starting fee:
Youth (10 € per team)
Others (100 € per team, frequent participants in our tournaments receive a discount)