OZMAN

Vážení rodičia a deti, oznamujeme Vám , že počas jesenných prázdnin v termíne: 29.10 – 2.11.2018 sa hodiny plávania plaveckého oddielu a oddielu plutvového plávania rušia.

Želáme pekné prázdniny. Ďakujeme za pozornosť.